Denna hemsida/app är inte aktiv för tillfället. Du når tillsvidare La Galette på telefon 0700-13 60 19.